Information kring EnFuturums behandling av personuppgifter

Vi på EnFuturum värnar om individens integritet och strävar därför efter att också våra kunder och leverantörer lever upp till de kraven som ställs på alla företag som behandlar personuppgifter.

EnFuturum behandlar i ramen av sin verksamhet en mängd olika personuppgifter, som förekommer bland annat i samband med en rekryteringsprocess, vid uthyrning till kund eller vid ett utbildningstillfälle.

På denna sida vill vi förtydliga hur vi ställer oss till personuppgiftsbehandling och ansvarsfördelningen. Frågor kan du alltid ställa till gdpr@enfuturum.se

Behandling av personuppgifter vid uthyrning till kund

När du blir uthyrd som Konsult (anställd på EnFuturum eller som Underkonsult till oss) till en av EnFuturums kunder arbetar du under kundens ledning och ansvar. Innan du tillträder ditt uthyrningsuppdrag har vi säkerställt att du har lämnat ditt samtycke att de personuppgifter som bedöms vara nödvändiga för kunden och uppdraget lämnas ut av EnFuturum. EnFuturum står som Personuppgiftsansvarig medans kunden i detta fall är Personuppgiftsbiträde som mottar och behandlar dina personuppgifter.

Om du som uthyrd Konsult behandlar personuppgifter vid arbetet hos kunden och under dennes direkta ledning och ansvar ska ett sekretessavtal mellan Konsulten och kunden upprättas. Dessa personuppgifter ska då inte föras vidare till EnFuturum och med detta är EnFuturum inte Personuppgiftsbiträde till kundföretagets behandling av personuppgifter. Sekretessavtal kommer EnFuturum kunna tillhandahålla om kundföretaget inte har egna avtal. På det viset kan kunden känna sig trygg i att personuppgifterna som eventuell behandlas i ramen av uppdraget inte kommer överföras till EnFuturum.

Behandling av personuppgifter vid rekrytering

När EnFuturum under en rekryteringsprocess samlar in personuppgifter gör vi detta som Personuppgiftsansvarig. EnFuturum bedömer inför en rekrytering vilka personuppgifter som ska samlas in, varifrån och hur behandlingen av personuppgifterna ska utföras i processen. EnFuturum bestämmer därutöver andra ändamål för behandling med utgångspunkt att skapa långsiktiga relationer med våra kandidater.

EnFuturum säkerställer att det finns en laglig grund för behandling av dina personuppgifter och att behandlingen sker i enlighet med dataskyddsförordningen. När en rekryteringsprocess påbörjas inhämtar vi samtycke från dig och vi informerar dig om att dina uppgifter kommer att kunna lämnas över till kunden då det bedöms vara nödvändigt.

EnFuturums kund är i sin tur Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas över under rekryteringsprocessen.

Behandling av personuppgifter vid utbildningstjänster

EnFuturum erbjuder en del utbildningar till kund och i de fallen agerar EnFuturum Personuppgiftsansvarig för eventuell behandling av personuppgifter inför och under ett utbildningstillfälle.

EnFuturums personal som tillhandahålls för att hålla i utbildningen arbetar självständigt och inte under kundens ansvar och ledning. Detta kan innebära att vi själva behöver hantera personuppgifter i samband med detta.

Behandling av personuppgifter vid övriga HR-tjänster

I de fallen kunden anlitar EnFuturum för andra HR-tjänster, som t.ex. personlighetsanalys, second opinion, mm, intar vi en ställning som Personuppgiftsbiträde. Detta beror på att kunden, när de utnyttjar vår tjänst, tillhandahåller personuppgifterna och själv bestämmer för vilka ändamål de får behandlas. I dessa fall har det ingåtts ett biträdesavtal mellan EnFuturum och kunden för att säkerställa gällande lagstiftning.

På denna sida kommer vi att regelbundet uppdatera senaste informationen kring behandling av personuppgifter.
Har du frågor eller funderingar är du välkommen att maila till gdpr@enfuturum.se

Här kan du läsa hela vår uppdaterade sekretess- och integritetspolicy.

Välkommen att kontakta oss!

Välkommen till EnFuturum. Vi hjälper dig gärna svara på frågor om våra tjänster!

Jag godkänner att EF Sverige AB sparar information om mig. Läs mer här.

En hemsida från Bravissimo